ארכיב 2000

| מישור אדומים

הקמת מבנה אחסנה המשמש ארכיון הכולל אולמות איחסון, פירי תפעול לקומות אחסנה ומשרדים.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 12,000

אדריכל: חיים בר
משרד פיקוח: מסד עוז