הילל חזן – עידן נגב

| רהט

תיכנון וביצוע מפעל ליצור פנלים מבודדים כולל ביצוע התאמות לרצפות הייצור.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 10,000
אדריכל: פישר אלחנני אדריכלים
משרד פיקוח: ניר שטרית