יצחקי גבים

| ספירים שדרות

תיכנון וביצוע מרלו"ג לאיחסון תוצרת מוגנרת של מפעל סוכריות, כולל שטחי אחסנה, הפצה.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד איכלוס.

שטח (במ"ר): 6,000
אדריכל: אליקים אדריכלים
משרד פיקוח: טל שלי