יצחקי – גבים

| ספירים שדרות

הקמת מרכז לוגיסטי הכולל אולמות אחסון, שטחי הפצה, גלריות ומשרדים

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד לטופס אכלוס

שטח כולל (במ"ר) – 12,500
אדריכלות: אליקים אדריכלים