מובילק טרה

| פארק נעם נתיבות

הקמת מפעל ליצור חביות מפלדה ומפלסטיק עד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 20,000
אדריכל: חנוך מדנס
משרד פיקוח: דניאל שושני