מובילק טרה

| ישובי גדרות

הקמת 2  מרלו"גים הכולל אולמות איחסון, הפצה ומשרדים.

עד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 14,000
אדריכל: חנוך מדנס
משרד פיקוח: דניאל שושני