למירלס – אילומינה (Eeurolux)

| אבן יהודה

הקמת מרכז לוגיסטי הכולל אולמות אחסון, שטחי הפצה, גלריות ומשרדים.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד טופס אכלוס.

שטח כולל (במ"ר) – 6,000
אדריכלות: גיורא לוי