מפעל טופגאם

| שדרות

תכנון וביצוע מרכז לוגיסטי לתוצרת מוגמרת של מפעל סוכריות, כולל שטחי אחסנה והפצה

ביצוע משלב עבודות עפר ועד לטופס אכלוס

שטח (במ"ר) – 5,000
אדריכלות: תמר חנוכה