ספץ

| ישפרו סנטר

הקמת מפעל ליצור אביזרים לתעשיית נשק עד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 4,000
משרד פיקוח: דן וטרו