שון

| ישפרו סנטר

הקמת מפעל ליצור פיצוחים עד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 5,000
משרד פיקוח: דן וטרו