שותפות מגרש 29 – קבוצת עוז משא

| כפר סבא

הקמת מבנה רב שימושי לאיחסון ומשרדים כולל מרתף וקומות תפעול ומשרדים.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 10,000
אדריכל: ברק גלבוע
משרד פיקוח: עומר אור