אשכול בנגב

| נגב

תכנון וביצוע  בית קירור לתוצרת חקלאית.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 3,000