שניב תעשיות נייר

| אופקים

הקמת מס' מבנים הכוללים מרכז לוגיסטי, מחסן אוטומטי, מבנה משרדים, אולמות ייצור ואחסנה,

ביצוע מלא משלב עבודות העפר ועד לטופס אכלוס

שטח כולל (במ"ר) – 27,000
אדריכלות: ק.ו. צוות תכנון – ויקטור עשור
משרד פיקוח: אורן רז