שרונים דותן

| נאות חובב

תיכנון וביצוע מרלו"ג  עבור חברת "בית גנזים" – ארכיון בשיטת הליקוט כולל אולמות איחסון, שטחים טכניים ומשרדים.

ביצוע מלא משלב עבודות עפר ועד לטופס איכלוס.

שטח (במ"ר): 16,000
אדריכל: ק.ו. צוות תכנון – ויקטור עשור